Jogi nyilatkozat

1. Általános tájékoztatás:

1.1. Az alphanet.hu weboldalt az ALPHANET Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató adatai:

Név: ALPHANET Informatikai Zrt.
Székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
Képviselő: Berényi Péter vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 01-10-045858
Adószám: 14153833-2-41
E-mail:

1.2. Az alphanet.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1.3. Az alphanet.hu weboldalon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Szolgáltató közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt. A weboldalon elérhetővé tett tartalom, illetve a linkek segítségével elérhető egyes szolgáltatások kizárólag csak igénylési szándékának jelzésére szolgálnak.

1.4. Az alphanet.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

2. Szerzői jogvédelem:

2.1. Az alphanet.hu weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.

2.2. Az alphanet.hu weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

3. Az alphanet.hu weboldal használatának feltételei:

3.1. Az alphanet.hu weboldalt megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult.

3.2. Az alphanet.hu weboldalt megtekintő felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomként való feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

4. Felelősség a szolgáltatásért:

4.1. A Szolgáltató törekszik az alphanet.hu weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, hibátlanságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

4.2. Az alphanet.hu weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

4.3. A Szolgáltató nem garantálja az alphanet.hu weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az alphanet.hu weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.