Valós idejű helymeghatározó rendszer

Real-time location system (Valós idejű helymeghatározó rendszer)

A valós idejű helymeghatározás segítségünkre lehet tárgyak, emberek helyzetének épületen belüli lokalizációjában, úgy, hogy azokat vezeték nélküli, úgynevezett RTLS tagekkel látjuk el, melyek olyan jelet bocsátanak ki, amit a fixen kihelyezett vevő egységek érzékelnek. Az adó- és vevő egységek közötti rádióhullámok terjedésének feldolgozásával behatárolható a taghez tartozó erőforrás helyzete, legyen az jármű, vagy akár egy raklap.

Egy kisméretű jeladó (tag) adott időközönként kisugározza magából a csak rá jellemzőegyedi azonosítót, amit a falra egymástól maximum 25 méterre rögzített vevők (Anchor) érzékelnek. Az érzékelőkbe érkező jelek időeltérése és információtartalma az RTLS szerverbe jut, ahol azok kiértékelésre kerülnek egyszerű háromszögelési módszerrel. Ennek eredményeként tudjuk megadni az adott jeladó pontos koordinátáit 2 dimenzióban. Az elhelyezett érzékelők sűrűségétől függően akár 50 centiméteres pontosság is elérhető a helymeghatározási feladatok során.

Milyen előnyöket hordoz mindez magában?

  • A logisztikai központokban a teljes targoncaflotta mozgását lehet mérni és elemezni, melyből vezetői információk gyűjthetők a járművek kihasználtságára vonatkozóan. Akár gyorsasági vagy gyorsulási határérték átlépése is ellenőrizhető.
  • Egy új feladat kiosztáskor figyelembe vehető, hogy mely jármű van legközelebb, így az útvonalak optimalizálásával költségcsökkentés érhető el.
  • A megoldás követhetővé teszi a gyártási folyamat legtöbb részletét. Láthatóvá válhat például, hogy melyik termék hol található, vagy mely munkafázisnál tart. Ebből kikövetkeztethető a készre jelentés várható időpontja, hatékonyabban szervezhető a kiszállítás.
  • Gyalogos biztonsági rendszer is üzemeltethető az megoldás segítségével. A rendszer beállítható úgy, hogy ha a védősisakon elhelyezett tag (és ezáltal annak viselője) egy bizonyos távolságnál közelebb kerül egy munkagéphez, akkor annak vezetője vészjelzést kap, esetleg automatikusan leáll, így elkerülhetőek a balesetek.
  • Kiskereskedelemben a vevői szokások megismerésére is alkalmas. Marketing akciókat lehet a rendszer által gyűjtött információk alapján kezdeni.

 

Forrás: 2019. 04. 01. https://ibcs.hu/megoldasok/rtls-helymeghatarozas/

Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_locating_system

Az Aruba eszközök jelentős része képessé tehető ilyen rendszerekkel való együttműködésre.

https://www.arubanetworks.com/pdf/solutions/AB_LOC.pdf

Megoldásuk lényege, hogy a WIFI-re csatlakoztatott eszközök jeleit, tag-jeit a Controllerek, AP-k érzékelik és képesek továbbítani a szerver komponensnek, mely pedig az adattárolást, értelmezést végzi.

Több módon létesíthető kapcsolat az eszközökkel.

Association mode

Wifi eszközök követésére alkalmas. A technológiából fakadóan, ezek az eszközök periodikusan kommunikálnak a közelben levő AP-val / AP-kal. Ha több AP is „rálát” az eszközre, háromszögeléssel jó közelítéssel behatárolható, hol található.

A technika egyúttal alkalmas a „Csaló AP-k” és interferáló Wifi-k megtalálására is.

A működéshez ugyanakkor szükséges, hogy 3 AP is vegye egy adott eszköz jelét.

Real Time Location Services:

Elsősorban nem wifiképes eszközök követésére használatos.

Az eszközt, ami képes az RFtag kommunikálására, ré kell tenni az eszközre.

A csökkentett akkumulátor használat miatt ezek az eszközök nem csatlakoznak folyamatosan a wifire. Helyette periódikusan úgynevezett „blink frame”-et küldenek, melyet a közelben levő AP-k észlelnek és továbbítanak a szerver felé.

A technológia kidolgozásában az Aruba együttműködik az AeroScout-tal és a Ekahau-val.

Az érzékelt jelet az AirWave Wireless Management Suite’s VisualRF module-nak továbbítják, további feldolgozásra.

A technológiát a helymeghatározás mellett pánikgombokhoz, hőmérséklet és egyéb érzékelőkhöz is alkalmazzák.

RTLS támogatással az eszköz monitorozható valós időben, vagy historikusan.

Konfigurálás Aruba eszközön

https://www.arubanetworks.com/techdocs/Instant_40_Mobile/Advanced/Content/UG_files/RTLS_conf/ConfProc.htm

Grafikus, vagy parancssoros interfészen egyaránt beállítható.

Más hálózati eszköz gyártók

Cisco Meraki: https://documentation.meraki.com/MR/Monitoring_and_Reporting/Real-Time_Location_Services_(RTLS)

OpenWrt (nem gyártó, csak szoftvert ad.): https://www.rtl-sdr.com/running-an-rtl-sdr-on-openwrt/

Juniper: https://www.secureidnews.com/news-item/ekahau-integrates-with-juniper-networks/