Okos épület mutató I. rész

Mi is az az okosépület-mutató?

 

Az Európai Uniónak van egy terve, hogy a 2020-ra becsült évi 3050 TWh (terawattóra) energia igényét az EU területén lévő épületeknek 2050-re 53%-al csökkentse 1400 TWh-ra. Ennek a célnak az elérése érdekében az Európai parlament és a Tanács 2018 május 30-án elfogadta a 2018/844 számú irányelvet, amely módosítja a 2010/31/EU irányelvet az energiahatékony épületekről és a 2012/27/EU irányelvet az általános energiahatékonyságról. Ez az új irányelv vezeti be az okosépület-mutató fogalmát.

Maga az irányelv csak alapokat tartalmaz és egy határidőt, hogy mikorra kell elkészülni annak a módszertannak, amivel ezt a mutatót meg lehet határozni. A határidő: 2019 december 31.

Az irányelv az alapokat határozta meg, amelyet a lenti ábrán foglalták össze:

Forrás: https://smartreadinessindicator.eu/

(SRI = Smart Readiness indicator)

Kinek szánják ezt a mutatót?

Az irányelv szerint: „A módszertan keretében meg kell határozni az okosépület-mutató legmegfelelőbb formátumát, és a módszernek egyszerűnek, átláthatónak és könnyen érthetőnek kell lennie a fogyasztók, a tulajdonosok, a befektetők és a fogyasztói reakció piacának szereplői számára.”

Következő alkalommal kicsit részletesebben foglalkozunk ezzel a kialakítás alatt álló módszertannal, illetve az aktuális állapotával.