Kutatás és fejlesztés

ALPHANET
az IKT jövő szolgálatában

Az ALPHANET Informatikai Zrt. elkötelezett szakmai partnere minden olyan úttörő megoldás meghonosításának és kifejlesztésének, amely a modern Információs társadalom fejlődését szolgálja, úgy mint a digitalizációval járó lehetőségek kiaknázása, az infrastruktúra szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése, valamint az intelligens támogató megoldások tervezése és szállítása a megrendelők igényei alapján. Az info-kommunikációs társadalom gyorsabb, korszerűbb fejlődését a technológiai újítások és ötletek, az analízisen és prediktív megoldásokon alapuló vezetői elvárások, és a megjelenítésben közreműködő online felületek jelentik majd.

Az ALPHANET a 2017-2019 közötti időszakban számos izgalmas kutatási és fejlesztési feladat megvalósítását tervezi, hogy a digitalizációval járó előnyöket a köznapi használat során könnyen elérhetővé tegye. Ezt a törekvést megerősítve, cégünk kiemelt figyelmet szentel az Intelligens Mérési és Feldolgozási megoldás nagyvállalati, s akár lakossági felhasználók körében történő megvalósítására is.

Az elmúlt évtized során számos elért sikeres szakmai kezdeményezés és kapcsolódó projekt megvalósulása a legjobb bizonyíték, hogy a korszerű technológiák alkalmazása az ügyfeleink részére úttörő és értékteremtő megoldássá vált.

Kiemelt kutatási és fejlesztési projektjeink

1) AN Core IdM – Egyedi jogosultság és azonosság kezelési rendszer

Az AN Core IdM saját, egyedi szoftverfejlesztéssel készült termék, amely az IT biztonsági előírások és hazai /nemzetközi ajánlásokra épülve, a törvényi megfelelőségek alapján működik. A biztonsági szervezetek IT irányítási célja, hogy a felhasználói jogosultságok pontos kezelése automatizált módon történjen. A legtöbb közép- és nagyvállalati informatikai szervezet már felismerte, hogy szüksége van átlátható és nyomon követhető felhasználói adminisztrációra a hatékonyabb és következetesebb üzemeltetés biztosításához. Az IdM megoldásra kiemelten a hazai és nemzetközi pénzintézeti – banki és nagyvállalati környezet nyitott, különösen azok a vállalatok, ahol a felhasználók számossága magasabb (<500 fő), illetve a komplex informatikai működés felügyelete és ellenőrzése előírás.

A banki környezet üzemeltetési tapasztalatain alapuló termék egyedi fejlesztésű, gyors és automatizált felügyeletet biztosít. Teljes körűen az ügyfél igényeihez igazítva, moduláris felépítésének köszönhetően gazdaságos felhasználást biztosítva. Az rendszer bevezetése során a fejlesztési hátteret a felhasználói elvárásokhoz igazodó technológiai tudásbázis adja, melyhez minőségi garancia az ALPHANET évtizedes IdM üzemeltetési tapasztalata.
Egy teljes körű IdM megoldáshoz minden rendszer elérésére és bevonására szükség lehet, úgy hogy az adatelérés a rendszerek között zökkenőmentes legyen. A projekt célja volt egy IdM standardra épülő megoldás nagyvállalati jogosultsági rendszerbe illeszthetősége oly módon, hogy az egyedi ún. nem dobozos alkalmazásokhoz is megfelelő integrációs modul kerüljön kifejlesztésre.

Kiemelt referencia:

MKB Bank – AN Core IdM megoldás bevezetése

 

2) AN BI SelfService – Üzleti intelligencia – önkiszolgáló BI megoldások egyedi igényekhez igazítva

Vállalati struktúránként eltérő gazdasági környezetben számos strukturálatlan adatforrásból kell kialakítani a legideálisabb elemzési, megjelenítési felületet. Egy ilyen tudás alapú rendszer üzemeltetéséhez a szakmai háttér fejlesztése is elengedhetetlen feltétel. Az AN BI SelfService önkiszolgálási fejlesztési projekt célul tűzte ki, egy speciális intelligens irodai alkalmazás csomag kialakítását, amely képes akár a számlázási, logisztikai, gyártási, ügyfélkezelési és egyéb forrásokra épülve vezetői döntést támogatni.
Az önkiszolgáló üzleti intelligencia a legjobb vezetői döntések meghozatalát gyorsan és gazdaságilag is jól ellenőrizhető módon támogatja, ahol a naprakész nyilvántartások, a pénzügyi, gazdasági és vezetési, irányítási riportok a megalapozottabb menedzsment működést támogatják.

A megoldás az egyedi üzleti intelligencia feldolgozása során, vezetői felületen eltérő informatikai forrásból és architektúrákból származó adatok feldolgozását segíti elő, konszolidálja és teszi értelmezhető keretek közé.
Tapasztalatok alapján egy ilyen vezetői döntést támogató BI rendszer napjainkban minden hazai 50 fő feletti kis- és közepes vállalkozás számára igény, különösen a szolgáltatással, kereskedelemmel, forgalmazással és logisztikai tevékenységgel működő vállalkozások esetében.

Az egységes vállalati adatszerkezet kialakításával, a rendezett ügyféltörzs kidolgozásával és a pontos működési folyamatok definiálásával a jelentésstruktúra már könnyen kialakítható. A prediktív és historikus analízis funkció pedig a korszerű döntés támogatási rendszer és a hatékony vállalati irányítás legfontosabb alapját képezi.

A BI rendszer alkalmazásához és továbbfejlesztéshez, és az új felhasználói elvárásokhoz szükséges technológiai tudásbázist és feljesztési ismereteket az ALPHANET elemző és tanácsadói tapasztalata biztosítja.

Kiemelt referenciák:

ALPHANET – Vállalat irányítási portál

Berlin Chemie – Gyógyszerészeti iparág

BOSCH – Gyártás és automatizálás

 

3) AN HELPDESK – Intelligens ügyfélszolgálati és IT vagyon gazdálkodási rendszer az egyedi igényekhez igazítva

Számos sikeres projekt tapasztalatunk biztosítja, hogy a legjobb informatikai üzemeltetési tapasztalatokat, illetve tudásbázist (ITIL, azaz IT Infrastructure Library) valósíthassuk meg a megrendelők igényei alapján. Kiemelt fókusz terület az egyedi igényre is fejleszthető ügyfélszolgálati rendszer és kapcsolódó teljes körű hardver – szoftver audit, hogy az IT irányítás hiteles és hatékony eszközt alkalmazhasson az IT szolgáltatások teljesítéséhez.

Gyakran a heterogén informatikai környezetben alkalmazott szoftver és hardver komponensek fejlesztéséhez nem áll rendelkezésre hiteles eszköz és pénzügyi nyilvántartás, audit. Az IT irányításához gyors és pontos döntéstámogató eszközre van szükség, ahol a felhasználói magatartások változása is nyomon követhető, így a működési környezet folyamatosan optimalizálható.

Az eszköz auditok során a heterogén informatikai környezetben alkalmazott hardver és szoftver eszközök felderítése pontos szakértelmet igényel, melynek kifejlesztéséhez rendszerspecifikus illesztés szükséges.

Minden olyan 100 fő feletti informatikai környezet számára szükségszerű egy ilyen megoldás bevezetése, ahol a hazai és nemzetközi IT irányítási ajánlásoknak való megfelelés, naprakész üzemeltetési leltár és pontos nyomon követés az elvárt.
Az ITSM rendszer hatékonyságának alapját az integrált ügyfélszolgálati folyamatszervezés és az eszköz felderítési rendszer hatékonysága garantálja, így minden IT irányítási és szervezési munka ellenőrzése, kimutatása ad-hoc riportolható.
A rendszer testreszabásához, egyedi továbbfejlesztéséhez szükséges technológiai tudásbázist és rendszerkörnyezeti ismereteket az ALPHANET több éves IT szolgáltatás menedzsment rendszer bevezetési és üzemeltetési tapasztalata biztosítja.

A legjobb informatikai irányítási gyakorlat alkalmazhatósága és a támogató új IT folyamatok, a döntéshozó rendszer kifejlesztése vállalati kultúránként eltérő lehet, ez az ilyen ITSM projektek számára a legjobb motivációs erő.

Kiemelt referenciák:

ALPHANET – Komplex ITIL alapú Helpdesk rendszer

KEKKH – IT Helpdesk, eszközgazdálkodási rendszer

 

4) Integrált felügyeleti és teljesítmény monitoring, eszközgazdálkodás és Service Desk rendszer megvalósítás

A Mintaprojekt alapvető célkitűzése volt egy országos okos hálózati rendszer bevezetési lehetőségeinek vizsgálata.
A Mintaprojekt feladata volt, hogy választ adjon az okos hálózati rendszer későbbi országos kiterjesztésének gazdaságossági kérdéseire, továbbá a beruházási elemek működési és üzemeltetési tapasztalatainak kiértékelésére.
A megalapozott jelentés elkészítéséhez a Mintaprojektnek legalább 12 hónapnyi mért adattal kellett rendelkeznie. Mindezek mellett elvárás volt az is, hogy az alap (éles) rendszer 1 000 mérőt (pl. háztartási méretű kis erőművek, irodaházak) tudjon kezelni.

A Központi Okos Mérés és vezérlő rendszer országos kiterjesztésének döntés-előkészítését támogató műszaki és gazdaságossági értékelő jelentés elkészítése érdekében a KOM Zrt. az alábbi részletes célokat tűzte ki a Mintaprojekt megvalósítása során:

1) Független, központi mérőoperátori modell kialakítása és tesztelése
2) A Központi Okos Mérés és vezérlő rendszer lehetőségeinek, előnyeinek és költségeinek felderítése, számszerűsítése
3) Rendszerszintű tervezés/szabályozás okos mérési/hálózatfejlesztési lehetőségének tesztelése
4) Fogyasztó befolyásolási eszközök (kereskedelmi termékek, interakció, közvetlen vezérlés stb.) hatékonyságának vizsgálata

Kiemelt referencia:

KOM – Központi Okos Mérés Zrt. – Intelligens Hálózat Mintaprojekt

A projekt rendszermenedzsment feladatait a Sagemcom Magyarország Kft. alvállalkozójaként végeztük.

 

5) AN E-learning

A távoktatási és vizsgáztatási keretrendszer célja és feladata a nagy tömegben, több telephelyen és időbeni korlátozásoktól függetlenül lebonyolítható, az egyedi felhasználói igényeknek megfelelő online oktatási szolgáltatás biztosítása. Ennek segítségével a felhasználók rugalmasan férhetnek hozzá a rendelkezésre álló tudásbázishoz, a szükséges képzéseket tervezhetően vehetik igénybe, az oktatások és képzések eredményességéről pedig a széleskörűen testre szabható tudásellenőrzési lehetőségek révén kaphatnak visszajelzést. A földrajzilag elosztottan működő, több telephellyel rendelkező nagyvállalati ügyfelek esetében a felhasználók folyamatos képzése, oktatása és minősítése komoly kihívások elé állítja a szervezetet, és jelentős költségeket eredményez. Az online és mobil eszközökről is elérhető képzésekkel szemben a tantermi, helyszíni oktatás megszervezése és minőségi reprodukálása lényegesen több erőforrást igényel és ennek megfelelően számottevő többletköltséget jelent, különösen akkor, ha a tudásbázis és oktatási anyag összeállításához a szokásosnál rövidebb idő áll rendelkezésre.

A piaci tapasztalatok alapján nagyvállalati, elosztott telephelystruktúrával rendelkező, illetve 250 főnél többet foglalkoztató vállalatok esetén egy online oktatás rendszer igénybevétele a legcélszerűbb megoldás. Az e-learning alkalmazásának termelő-, gyártó-, szolgáltató-, ipari- és közművállalatok esetében is számos előnye van. Az AN E-learning megoldás kialakításakor fontos szempont volt, hogy bármilyen vállalati infrastruktúrába könnyedén beilleszthető legyen. Elsődlegesen feladata a távoktatás és vizsgáztatás zökkenőmentes lebonyolítása, de lehetőséget biztosít a vállalaton belül összegyűlt tudásbázis adatainak rendszerezett és könnyedén kereshető formában történő áttekintésére akár szervezetek szerinti bontásban is. A keretrendszer ezen kívül alkalmas arra is, hogy egyedi vagy szervezetspecifikus igények esetén kommunikációs felületet biztosítson más rendszerekhez, lehetővé téve például a könyvtári rendszerek hozzákapcsolását egyes tananyagokhoz, vagy a cafeteria-igénylésekhez hasonló egyidejű, nagyszámú felhasználót érintő feladatok ütemezett és zökkenőmentes lebonyolítását.

Az AN E-learning megoldás segítségével a felhasználók a lehető legrövidebb időn belül szerezhetik meg a jogszabályi követelményeknek megfelelő tűz- és munkavédelmi ismereteket, ellenőrizhetően és visszakereshetően adhatnak számot megszerzett tudásukról, naprakészen követhetik a jogszabályi változásokat vagy tehetnek szert az esetleges IT biztonsági fenyegetések elhárításához szükséges ismeretekre, illetve gyakorlati példákon keresztül ismerkedhetnek meg az új szoftverek használatával.

A fejlesztési projekt segítségével a nagyvállalati szervezetek az adott IT infrastruktúra speciális környezetébe illeszthető online integrációs felülethez jutnak, amely olyan intuitív felhasználói platformot biztosít, mellyel a vállalati tudásbázis hatékonyabban megismerhető, és az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képességek és készségek teljes körű elsajátítása sokkal egyszerűbbé válik.

Az egyedi felhasználói igények ismeretében kialakítható egy teljes körű távoktatási megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az elsajátítandó információk biztonságos elérését, és lehetőséget biztosít a képzések sikerességének ellenőrzésére, valamint az eredmények statisztikai feldolgozására. A komplex távoktatási rendszerek kialakításához biztosítjuk a piacvezető keretrendszerekkel, valamint a tananyagfejlesztéssel kapcsolatos szakmai tudásbázist, és a rendszer meglévő vállalati infrastruktúrához történő illesztését az egyedi igényeknek megfelelően.